Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Onderwerp: 'Uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ziekte'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ziekte'.

Vragen
Inklappen Vraag
Inklappen

Nee, er zijn andere uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. U kunt hierover meer informatie vinden bij het UWV.


Ik ben net arbeidsongeschikt geworden, kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Inklappen

Minder vaak formulieren voor uitkeringsgerechtigden
In onze gemeente krijgt iedereen met een Participatiewet-uitkering iedere maand een Rechtmatigheidsformulier dat hij moet invullen en opsturen naar de gemeente. Alleen zo kan hij een uitkering (blijven) krijgen. Dit is veranderd: het Rechtmatigheidsformulier verdwijnt en ervoor in de plaats komen formulieren die de meeste klanten minder vaak hoeven in te vullen. Daarvan profiteren zowel de klant als onze administratieve organisatie.

Geen inkomsten of een vaste maandelijkse uitkering?
Bent u klant en hebt u geen inkomsten, of hebt u een vaste uitkering van bepaalde instanties? U moet dan alleen nog elk half jaar het Statusformulier invullen. Als er tussentijds iets wijzigt aan uw persoonlijke situatie, dan moet u dat aan ons melden via een Wijzigingsformulier.

Wisselt uw inkomen per maand?
Bent u klant en hebt u een wisselend inkomen, dan moet u uw inkomen maandelijks doorgeven, zodat wij de hoogte van de uitkering kunnen bepalen. U ontvangt daarvoor iedere maand een Inkomstenverklaring, die u invult en opstuurt. Daar moet u een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen. Wijzigingen aan uw persoonlijke situatie kunt ook u doorgeven via een Wijzigingsformulier.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.


Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?
Inklappen
Ja, u heeft een sollicitatieplicht.
Moet ik solliciteren als ik een IOAW-uitkering heb?
Waar vraag ik bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen aan?
Inklappen

U vraagt de uitkering aan bij UWV. Bent u getrouwd of woont u samen, dan vraagt u de uitkering samen met uw partner aan. U levert uw aanvraag volledig ingevuld samen met de noodzakelijke gegevens in bij de gemeente. De gemeente neemt een beslissing over de aanvraag en laat u die schriftelijk weten. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald.


Waar vraag ik een IOAW-uitkering aan?
Inklappen

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

  1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  2. U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
  3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Wanneer krijg ik een rechtmatigheidsformulier?
Inklappen
U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer u de uitkering stopt.
Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
Inklappen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.


Wanneer krijg ik te horen of ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand?
Inklappen

Minder vaak formulieren voor uitkeringsgerechtigden
In onze gemeente krijgt iedereen met een Participatiewet-uitkering iedere maand een Rechtmatigheidsformulier dat hij moet invullen en opsturen naar de gemeente. Alleen zo kan hij een uitkering (blijven) krijgen. Dit is veranderd: het Rechtmatigheidsformulier verdwijnt en ervoor in de plaats komen formulieren die de meeste klanten minder vaak hoeven in te vullen. Daarvan profiteren zowel de klant als onze administratieve organisatie.

Geen inkomsten of een vaste maandelijkse uitkering?
Bent u klant en hebt u geen inkomsten, of hebt u een vaste uitkering van bepaalde instanties? U moet dan alleen nog elk half jaar het Statusformulier invullen. Als er tussentijds iets wijzigt aan uw persoonlijke situatie, dan moet u dat aan ons melden via een Wijzigingsformulier.

Wisselt uw inkomen per maand?
Bent u klant en hebt u een wisselend inkomen, dan moet u uw inkomen maandelijks doorgeven, zodat wij de hoogte van de uitkering kunnen bepalen. U ontvangt daarvoor iedere maand een Inkomstenverklaring, die u invult en opstuurt. Daar moet u een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen. Wijzigingen aan uw persoonlijke situatie kunt ook u doorgeven via een Wijzigingsformulier.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.


Wat is een rechtsmatigheidsformulier?