Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Onderwerp: 'Bijstandsuitkeringen'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Bijstandsuitkeringen'.

Vragen
Inklappen Vraag
Inklappen

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. U kunt de provincie vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.


De gemeente heeft mijn aanvraag voor een voorschot van de bijstandsuitkering afgewezen, wat moet ik doen?
Inklappen

De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Als u verkeerde informatie doorgeeft of informatie achterhoudt, heet dat uitkeringsfraude.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn als iemand met een bijstandsuitkering:

 • een verandering in het inkomen of vermogen niet doorgeeft (zoals zwart werken of een dure auto hebben)
 • trouwen of scheiden niet doorgeeft
 • doet alsof hij gescheiden is
 • samenwoont, maar doet alsof hij alleen woont
 • niet doorgeeft dat hij in de gevangenis zit
 • een vals adres opgeeft

Kent u iemand die een bijstandsuitkering krijgt en denkt u dat die persoon fraude pleegt? Meld het bij de gemeente. Als er twijfel is over het recht op een uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. De gemeente kan bijvoorbeeld op huisbezoek komen.

Blijkt uit het onderzoek dat de persoon die de uitkering krijgt fraudeert? Dan moet al het geld dat teveel ontvangen is, terugbetaald worden. Er moet ook een boete betaald worden.


Hoe werkt een onderzoek naar uitkeringsfraude?
Inklappen

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.


Ik ben werkloos, kan ik een vergoeding voor een opleiding of re-integratietraject krijgen?
Inklappen

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.


Ik heb een bijstandsuitkering en ik kan geen werk vinden, wat nu?
Inklappen

Minder vaak formulieren voor uitkeringsgerechtigden
In onze gemeente krijgt iedereen met een Participatiewet-uitkering iedere maand een Rechtmatigheidsformulier dat hij moet invullen en opsturen naar de gemeente. Alleen zo kan hij een uitkering (blijven) krijgen. Dit is veranderd: het Rechtmatigheidsformulier verdwijnt en ervoor in de plaats komen formulieren die de meeste klanten minder vaak hoeven in te vullen. Daarvan profiteren zowel de klant als onze administratieve organisatie.

Geen inkomsten of een vaste maandelijkse uitkering?
Bent u klant en hebt u geen inkomsten, of hebt u een vaste uitkering van bepaalde instanties? U moet dan alleen nog elk half jaar het Statusformulier invullen. Als er tussentijds iets wijzigt aan uw persoonlijke situatie, dan moet u dat aan ons melden via een Wijzigingsformulier.

Wisselt uw inkomen per maand?
Bent u klant en hebt u een wisselend inkomen, dan moet u uw inkomen maandelijks doorgeven, zodat wij de hoogte van de uitkering kunnen bepalen. U ontvangt daarvoor iedere maand een Inkomstenverklaring, die u invult en opstuurt. Daar moet u een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen. Wijzigingen aan uw persoonlijke situatie kunt ook u doorgeven via een Wijzigingsformulier.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.


Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?
Inklappen

De gemeente probeert ervoor te zorgen dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen met dezelfde activiteiten als andere kinderen. Bijvoorbeeld met sport, muziek of culturele activiteiten. De gemeente regelt dit zelf of via een stichting in de buurt.


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand. Of aan extra hoge kosten bij een ziekte die uw zorgverzekering niet betaalt. Hebt u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand soms als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen.
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft.
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom.
 • U heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Ik heb geen geld voor de muziekles of de sportles van mijn kinderen, wat kan ik doen?
Inklappen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het verplicht solliciteren, wat kan ik doen?
Inklappen

Als u een uitkering krijgt, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Bij een heronderzoek van de bijstandsuitkering kijkt de gemeente of u nog recht heeft op uw bijstandsuitkering. De gemeente controleert dit door bijvoorbeeld recente gegevens bij u op te vragen. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd doorgeeft. Ook kijkt de gemeente regelmatig hoe het gaat met werk zoeken.

Bij een heronderzoek wordt het volgende onderzocht:

 • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
 • Is uw uitkering goed berekend?
 • Klopt de informatie over uw vermogen?

Het heronderzoek van schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak het heronderzoek plaatsvindt. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.


Ik krijg een heronderzoek van mijn bijstandsuitkering, wat is dat?
Inklappen

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.


Ik woon met meerdere mensen op 1 adres. Maakt dat uit voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?
Inklappen

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. Dit kan ook anoniem.


Kan ik uitkeringsfraude anoniem melden?
Inklappen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Mijn bijstandsuitkering is ingetrokken na een heronderzoek, wat kan ik doen?
Inklappen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Mijn bijstandsuitkering wordt verlaagd, wat kan ik doen?
Inklappen

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.


Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?
Waar is het Werkplein?
Inklappen

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. Dit kan ook anoniem.


Waar kan ik uitkeringsfraude melden?
Waar vind ik meer informatie over begeleiding naar werk?
Inklappen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.


Wanneer hoor ik of ik een bijstandsuitkering krijg?
Wanneer krijg ik bijzondere bijstand als lening?
Wanneer krijg ik een rechtmatigheidsformulier?
Inklappen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.


Wanneer krijg ik te horen of ik vrijstelling krijg voor het verplicht solliciteren?
Inklappen

Minder vaak formulieren voor uitkeringsgerechtigden
In onze gemeente krijgt iedereen met een Participatiewet-uitkering iedere maand een Rechtmatigheidsformulier dat hij moet invullen en opsturen naar de gemeente. Alleen zo kan hij een uitkering (blijven) krijgen. Dit is veranderd: het Rechtmatigheidsformulier verdwijnt en ervoor in de plaats komen formulieren die de meeste klanten minder vaak hoeven in te vullen. Daarvan profiteren zowel de klant als onze administratieve organisatie.

Geen inkomsten of een vaste maandelijkse uitkering?
Bent u klant en hebt u geen inkomsten, of hebt u een vaste uitkering van bepaalde instanties? U moet dan alleen nog elk half jaar het Statusformulier invullen. Als er tussentijds iets wijzigt aan uw persoonlijke situatie, dan moet u dat aan ons melden via een Wijzigingsformulier.

Wisselt uw inkomen per maand?
Bent u klant en hebt u een wisselend inkomen, dan moet u uw inkomen maandelijks doorgeven, zodat wij de hoogte van de uitkering kunnen bepalen. U ontvangt daarvoor iedere maand een Inkomstenverklaring, die u invult en opstuurt. Daar moet u een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen. Wijzigingen aan uw persoonlijke situatie kunt ook u doorgeven via een Wijzigingsformulier.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.


Wat is een rechtsmatigheidsformulier?
Inklappen
Leenbijstand is bijzondere bijstand in de vorm van een lening.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand. Of aan extra hoge kosten bij een ziekte die uw zorgverzekering niet betaalt. Hebt u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand soms als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen.
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft.
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom.
 • U heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Wat is leenbijstand?
Inklappen

De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Als u verkeerde informatie doorgeeft of informatie achterhoudt, heet dat uitkeringsfraude.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn als iemand met een bijstandsuitkering:

 • een verandering in het inkomen of vermogen niet doorgeeft (zoals zwart werken of een dure auto hebben)
 • trouwen of scheiden niet doorgeeft
 • doet alsof hij gescheiden is
 • samenwoont, maar doet alsof hij alleen woont
 • niet doorgeeft dat hij in de gevangenis zit
 • een vals adres opgeeft

Kent u iemand die een bijstandsuitkering krijgt en denkt u dat die persoon fraude pleegt? Meld het bij de gemeente. Als er twijfel is over het recht op een uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. De gemeente kan bijvoorbeeld op huisbezoek komen.

Blijkt uit het onderzoek dat de persoon die de uitkering krijgt fraudeert? Dan moet al het geld dat teveel ontvangen is, terugbetaald worden. Er moet ook een boete betaald worden.


Wat is uitkeringsfraude?
Inklappen

Zo meldt u uitkeringsfraude of een vermoeden daarvan:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag ook anoniem.
 • U geeft door:
  • om wie het gaat
  • waar diegene woont
  • om wat voor soort fraude het gaat
  • waar en wanneer er fraude is gepleegd
  • om hoeveel geld het gaat

Welke gegevens moet ik doorgeven als ik fraude met een uitkering wil melden?
Wie mag uitkeringsfraude melden?