Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Onderwerp: 'Cultuur, sport en vrije tijd'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Cultuur, sport en vrije tijd'.

Onderwerpen
Naam
Cultuur
Evenementen
Feestdagen
Persoonlijke ontwikkeling
Radio en televisie
Recreatie
Sport en beweging
Verenigingen
Vrijwilligerswerk
Vragen
Inklappen Vraag
Inklappen

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.


Heb ik een vergunning nodig als ik een collecte wil houden?
Inklappen

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.


Heb ik een vergunning nodig als ik een inzamelactie wil houden?
Inklappen

Wat is een standplaatsvergunning?
U hebt een standplaatsvergunning nodig als u producten wilt verkopen of informatie wilt uitdelen via bijvoorbeeld een tafel, kraam of stand langs de weg, aan het water of op eigen grond.

Kan ik overal gaan staan?
De gemeente kent een aantal vaste standplaatsen. Wilt u op een nieuwe locatie een standplaats beginnen? Dan mailt u naar APV@bergen-nh.nl een situatietekening waarop u de standplaats intekent. Daarnaast geeft u in de mail aan hoe groot uw verkoopitem is, welke producten u wilt verkopen en op welke dagen.

Op onderstaande locaties zijn geen vaste standplaatsen toegestaan:

 • Schoorl: Heereweg (winkelstraat)
 • Groet: Heereweg (winkelstraat)
 • Groet: Kerkbrink (rond het Groeterkerkje)
 • Bergen (NH): Oude Prinsweg, Raadhuisstraat, Ruïnelaan (winkelstraat), Plein
 • Bergen aan Zee: Van der Wijckplein
 • Egmond aan Zee: Voorstraat (winkelstraat)

Op onderstaande locaties is maximaal één standplaats toegestaan:

 • Egmond aan Zee: Burgemeester Eymaplein en Boulevard Noord
 • Bergen aan Zee: C.F. Zeilerboulevard
 • Alle winkelstraten met uitzondering van de locaties waar geen standplaats is toegestaan.
 • Alle locaties waar al een vaste standplaats is ingenomen (inventarisatie 2015)

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een stand?
Inklappen

Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.


Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?
Inklappen

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.


Ik wil binnen mijn vereniging geld inzamelen, heb ik een vergunning nodig?
Inklappen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het 'aanvraagformulier geld inzamelen' invullen en inleveren.

Zo vraagt u een collectevergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • de naam van uw organisatie
  • het doel waar het geld of de spullen naartoe gaat
  • waar en wanneer u wilt collecteren of inzamelen

Ik wil geld inzamelen. Wat moet er in mijn aanvraag staan?
Inklappen

Er zijn in gemeente Bergen ongeveer 260 beschermde monumenten. Er zijn verschillende soorten monumenten. Wij houden een register bij van alle beschermde monumenten.

Soorten momumenten

 • Gemeentelijke monumenten
 • Provinciale monumenten
 • Rijksmonumenten

Subsidie voor gemeentelijke monumenten
Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en van plan werkzaamheden uit te voeren om dit monument te onderhouden? Dan kunt u daar een bijdrage van de gemeente voor ontvangen.

Provinciale monumenten
Vergunningen of andere vragen: u kunt terecht bij de gemeente.
Financiële bijstand: u kunt terecht bij de provincie Noord-Holland.

Rijksmonumenten
Vergunningen of ondersteuning: u kunt terecht bij de gemeente.
Financiële regelingen: u kunt terecht bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Beschermde Dorpsgezichten
Er zijn in gemeente Bergen drie Beschermde Dorpsgezichten die door de rijksoverheid zijn aangewezen:

 • Bergen Centrum
 • Meerwijk te Bergen
 • Slotkwartier in Egmond aan den Hoef

In de bestemmingsplannen zijn speciale regels opgenomen om het beschermde dorpsgezicht intact te houden.


Ik wil mijn monument restaureren, kan ik hier geld voor krijgen?
Is het mogelijk om een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen?
Inklappen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het 'aanvraagformulier geld inzamelen' invullen en inleveren.

Zo vraagt u een collectevergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • de naam van uw organisatie
  • het doel waar het geld of de spullen naartoe gaat
  • waar en wanneer u wilt collecteren of inzamelen

Waar vraag ik een collectevergunning aan?
Inklappen

U vraagt een vergunning aan via het 'aanvraagformulier standplaatsvergunning'.


Aanvraagformulier standplaatsvergunning

Waar vraag ik een standplaatsvergunning aan?
Inklappen

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Als u op het meldingsformulier evenement één of meer vragen met 'Nee' hebt beantwoord, is uw evenement vergunningplichtig en vult u het aanvraagformulier in.

Soorten evenementen
Er zijn drie soorten evenementen: reguliere evenementen, aandacht-evenementen en risico-evenementen. Aan aandacht- en risico-evenementen worden extra eisen gesteld zoals het inleveren van een veiligheidsplan.

De risicoscan bepaalt in welke categorie uw evenement valt.


Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?
Inklappen

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag variëren tussen € 36,80 per dag tot € 373,45 voor 1 jaar. Daarnaast bent u precariobelasting verschuldigd als u een standplaats inneemt op gemeentegrond.

De kosten voor een omgevingsvergunning bedragen eenmalig € 384,25.


Wat kost een standplaatsvergunning?
Inklappen

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Uw sportvereniging moet gevestigd zijn in de gemeente Bergen en aangesloten zijn bij de sportraad BES.


Wat moet ik doen om een bijdrage te krijgen voor sportactiviteiten?
Inklappen

De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen.
 • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
 • U geeft de opbrengst van de collecte door aan de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden voor het houden van een collecte of inzamelactie?
Inklappen
In het 'aanvraagformulier standplaatsvergunning' vindt u de benodigde gegevens.

Aanvraagformulier standplaatsvergunning

Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een standplaatsvergunning wil aanvragen?