Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Onderwerp: 'Familie, jeugd en gezin'

Hieronder zijn de onderwerpen en vragen zichtbaar behorend bij het onderwerp 'Familie, jeugd en gezin'.

Onderwerpen
Naam
Curatele, bewind en mentorschap
Geboorte en adoptie
Gezag en voogdij
Jeugd
Kinderopvang
Naamskeuze, naamgebruik en naamswijziging
Overlijden en erfenis
Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Scheiden
Vragen
Inklappen Vraag
Inklappen

Als de biologische moeder geen Nederlandse is en de vader of vrouwelijke partner wel, kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind:

 • Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit.
 • Erkent u het kind na het zevende jaar? U moet binnen 1 jaar na de erkenning uw biologische ouderschap aantonen. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Dit onderzoek moet u laten doen door een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet.
 • Heeft u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal 3 jaar hebben opgevoed.

De moeder van mijn kind is geen Nederlandse. Kan ons kind wel de Nederlandse nationaliteit krijgen?
Inklappen

Op het graf van een overledene mag u grafbedekking plaatsen, bijvoorbeeld een gedenkteken (grafsteen, gedenkplaat of monument) of vaste planten. U heeft hiervoor een schriftelijke vergunning van het college nodig.Het plaatsen van het gedenkteken gaat altijd in overleg met de beheerder van de begraafplaats.


Heb ik een vergunning nodig als ik een grafsteen bij een graf wil plaatsen?
Inklappen

U heeft geen getuigen nodig bij de omzetting van een partnerschap naar een huwelijk.


Let op: Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels met financiële gevolgen als u gaat trouwen of een partnerschap registreert. Welke veranderingen dit zijn kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.


Heb ik getuigen nodig bij de omzetting van een partnerschap naar een huwelijk?
Inklappen

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

 • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
 • Vul uw gegevens in.

Hoe kan ik persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen?
Inklappen

Het onderzoek duurt maximaal 3 maanden.


Hoelang duurt een adresonderzoek?
Inklappen

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.


Hoelang duurt het voordat ik informatie uit de basisregistratie personen (BRP) mag inzien?
Inklappen

Zo wijzigt u uw voornaam:

 • U dient een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
 • Uw advocaat vertelt wat u nodig heeft.

Zo wijzigt u uw achternaam:

 • U vult het aanvraagformulier van Justis in.
 • Voeg de gevraagde stukken bij.
 • U betaalt de aanvraag aan Justis. Hierover ontvangt u bericht.
 • Justis beslist of uw achternaam wordt gewijzigd.

Hoe moet ik mijn voornaam of achternaam wijzigen?
Inklappen

Bewijs van in leven zijn aanvragen
U kunt een bewijs van in leven aanvragen met uw DigiD, behalve als deze voor uw pensioen is bedoeld. In dat geval kunt u het uittreksel aan de balie in het gemeentehuis aanvragen. Vergeet niet om dan de brief van het pensioenfonds mee te nemen.

Meteen een aanvraag doen


Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aan?
Inklappen

U kunt uw echtscheiding laten inschrijven bij de gemeente Den Haag.


Ik ben in het buitenland getrouwd. Waar moet ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Inklappen

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.


Ik ga scheiden, wat moet ik doen?
Inklappen

Wanneer u graaft in de bodem en een vondst doet waarvan u vermoedt dat deze archeologische waarde heeft, bent u verplicht dit te melden. Ook als dit op uw eigen terrein is. Bijvoorbeeld als u in een bouwput hele oude en gedateerde munten of vazen vindt.


Ik heb een archeologische vondst gedaan, moet ik dit melden?
Inklappen

De gemeente probeert ervoor te zorgen dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen met dezelfde activiteiten als andere kinderen. Bijvoorbeeld met sport, muziek of culturele activiteiten. De gemeente regelt dit zelf of via een stichting in de buurt.


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand. Of aan extra hoge kosten bij een ziekte die uw zorgverzekering niet betaalt. Hebt u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand soms als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen.
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft.
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom.
 • U heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Ik heb geen geld voor de muziekles of de sportles van mijn kinderen, wat kan ik doen?
Ik kan niet zelf koken. Is er in de gemeente een maaltijdservice?
Inklappen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Ik krijg geen toegang tot persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats, wat kan ik doen?
Inklappen
Wanneer u de begrafenis niet kunt betalen, kunt u contact opnemen de gemeente. Die zal samen met u nagaan wat de mogelijkheden zijn.
Ik moet een uitvaart regelen en kan de kosten niet betalen, wat moet ik doen?
Inklappen

Om een adresonderzoek te starten, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning
 • eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen

Ik wil een adresonderzoek aanvragen, wat heb ik hiervoor nodig?
Ik wil een bijzondere begraafplaats aanleggen, mag dat?
Ik wil een overledene die nu begraven is, toch laten cremeren, kan dat?
Ik wil een overledene opgraven en op een andere plek opnieuw begraven, kan dat?
Inklappen

De gemeente bepaalt of u gegevens uit de BRP krijgt. Kijk voor meer informatie over BRP en de wet op Wiekrijgtmijngegevens.nl of neem contact op met de gemeente.


De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Ik wil voor mijn bedrijf bepaalde persoonsgegevens opvragen uit de basisregistratie personen (BRP). Mag dat?
In welke gemeente kan ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Inklappen

Begraafplaatsen

 • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg (06-54 23 02 91)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-18 30 02 89)

Kan de gemeente mij meer informatie geven over de plaatselijke begraafplaatsen?
Inklappen

Ja, mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Deze persoon is werkzaam als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in een andere gemeente;
 • Deze persoon is beëdigd is door de rechtbank;
 • Deze persoon voltrekt met regelmaat huwelijken of registreert met regelmaat partnerschappen.

Voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschap van een vriend of familielid, levert de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand het volgende in:

 • Een verzoek om een huwelijk te voltrekken of partnerschap te registreren;
 • De naam van het bruidspaar, de datum en locatie van het betreffende huwelijk;
 • Een kopie van het benoemingsbesluit als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
 • Een kopie van de beëdiging van de rechtbank;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Er zijn kosten aan verbonden. Bekijk de kosten in het tabblad 'kosten'.


Kan een bekende, bijvoorbeeld een vriend of familielid, ons trouwen?
Inklappen

Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U kunt kiezen voor een particuliergraf of een algemeen graf.

Als eigenaar van een particuliergraf kunt u:

Bij een algemeen graf kan dit niet.

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan moet u de grafrechten overschijven naar een nieuwe rechthebbende. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.


Kan ik een graf huren op een gemeentelijke begraafplaats?
Kan ik een overledene later herbegraven of cremeren?
Inklappen
Ja, een trouwboekje is mogelijk.
Kan ik een trouwboekje krijgen, als ik mijn partnerschap laat omzetten naar huwelijk?
Kan ik in aanmerking komen voor een bijdrage in de schoolkosten van mijn kind?
Inklappen

Let op: Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels met financiële gevolgen als u gaat trouwen of een partnerschap registreert. Welke veranderingen dit zijn kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.


Kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?
Inklappen

Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U kunt kiezen voor een particuliergraf of een algemeen graf.

Als eigenaar van een particuliergraf kunt u:

Bij een algemeen graf kan dit niet.

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan moet u de grafrechten overschijven naar een nieuwe rechthebbende. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.


Kan ik mijn grafrechten stoppen of overschrijven?
Inklappen

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
 • tegelijk met de geboorteaangifte
 • op een later moment

Kan ik mijn kind al voor de geboorte erkennen?
Kan ik zelf met de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente?
Inklappen

Ja, dat kan. U kunt in elke gewenste gemeente trouwen.


Kunnen we in een andere gemeente trouwen dan waar we wonen?
Inklappen

Nee, u kunt zelf kiezen.


Maakt het uit waar ik mijn geregistreerd partnerschap laat omzetten naar een huwelijk?
Inklappen

Verstrooien van as
Het as van een overledene kan worden verstrooid. De begraafplaatsen hebben daar een speciaal strooiveld voor. Na het verstrooien van de as bestaat er de mogelijkheid om een herdenkingsplaatje met belettering te laten plaatsen op het herdenkingsmonument bij het strooiveld. Neem voor het verstrooien van het as op het strooiveld contact op met de beheerder van de begraafplaats. U mag het as ook op een andere plek verstrooien, mits de eigenaar van de grond toestemming heeft gegeven.

Urnentuin
Op de begraafplaatsen is een urnentuin of urnenmuur ingericht voor het bijzetten van asbussen. Daarnaast is het mogelijk dat een asbus wordt bijgezet in een particulier graf.

Begraafplaatsen

 • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg 2 (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-22 39 43 93)

Mag ik de as van een overledene overal uitstrooien?
Inklappen

U mag as uitstrooien boven open zee. Dus niet vanaf het strand of vanaf een pier.


Mag ik de as van een overledene uitstrooien in zee?
Inklappen

U moet een overledene uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel van de begrafenis of crematie. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn.


Mag ik de crematie of begrafenis van een dierbare zomaar uitstellen?
Mag ik een overleden dierbare begraven op mijn eigen grond?
Mijn aanvraag voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen is afgewezen, wat kan ik doen?
Inklappen

Als de rechtbank uw verzoek voor het veranderen van de voornaam afwijst, kunt u in beroep gaan bij het gerechtshof. U moet dit binnen 3 maanden na de afwijzing doen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als ook dit beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Ook dit moet u binnen 3 maanden doen.

Als uw verzoek om uw achternaam te wijzigen wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken bij Justis. Dit doet u binnen 6 weken na het besluit. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit moet u ook binnen 6 weken doen.


Mijn naamswijziging is afgewezen. Wat moet ik doen?
Inklappen

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Tot welke persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) kan ik toegang krijgen?
Waar kan ik de bijdrage voor de schoolkosten van mijn kind aanvragen?
Waar kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen?
Waar kan ik een archeologische vondst melden?
Inklappen

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing, moet u dit zelf melden. Dit doet u schriftelijk. U kunt hiervoor het formulier hieronder gebruiken.


Waar kan ik een dwangsom bij niet tijdig beslissen aanvragen?
Waar kan ik informatie krijgen over maaltijdservice?
Waar kan ik terecht voor informatie over opvang?
Inklappen

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente.


Waar kan ik toestemming aanvragen om een begrafenis of crematie uit te stellen?
Waar kan ik toestemming voor een bijzondere begraafplaats aanvragen?
Inklappen Waar melden we onze trouwplannen als we in het buitenland wonen en in Nederland willen trouwen?
Waar regel ik een omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Waar vind ik meer informatie over kindgebonden budget?
Inklappen

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.


Waar vraag ik een adresonderzoek aan?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het opgraven van een overledene?
Inklappen

Urnentuin
Op de begraafplaatsen is een urnentuin of urnenmuur ingericht voor het bijzetten van asbussen. Daarnaast is het mogelijk dat een asbus wordt bijgezet in een particulier graf.

Begraafplaatsen

 • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-22 39 43 93)

Waar vraag ik een vergunning aan voor het plaatsen van een grafsteen?
Waar vraag ik een verklaring aan om te kunnen trouwen in het buitenland?
Inklappen

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita nodig?
Inklappen

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

Woont u in het buitenland en wilt u daar trouwen? Uw laatste woongemeente in Nederland kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welk precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.


Wanneer heb ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring nodig?
Inklappen

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

 • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld.
 • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
 • Als de aanvraag niet volledig is.

Wanneer heb ik geen recht op een dwangsom van de gemeente?
Inklappen

De redenen voor uitstel krijgen van de begrafenis of crematie zijn bijvoorbeeld:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen
 • onderzoek op het lichaam vanwege een misdrijf
 • de slechte lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte gestorven) kind

Wanneer kan ik uitstel krijgen van een begrafenis of crematie?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage in de schoolkosten?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een afvalcontainer?
Wat is een aanvullende inkomensvoorziening ouderen?
Wat is een bijzondere begraafplaats?
Wat is het kindgebonden budget?
Wat kan ik doen als ik geen onderdak heb?
Inklappen

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 23,30. Deze kosten betaalt u bij de aanvraag en worden bij voorkeur per pin voldaan.


Wat kost een verklaring om te kunnen trouwen in het buitenland?
Inklappen

Tarieven voor een huwelijk:

 • In het gemeentehuis op maandag en woensdag van 9.00 tot 9.15 uur: gratis
 • In het gemeentehuis op overige dagen tijdens openingstijden: € 406,90
 • Op een vaste of vrije locatie: € 406,90
 • Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk: € 406,90
 • Het op verzoek benoemen van een trouwambtenaar: € 29,70
 • Een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of partnerschap in het gemeentehuis: € 16,20
 • Trouwboekje: € 16,20 (plastic omslag) of € 32,40 (leren omslag)
 • In het gemeentehuis op maandag en woensdag van 9.00 tot 9.15 uur: gratis. Onder voorwaarde dat één van de echtgenoten of partners staat ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente Bergen (NH).

Wat kost het om te trouwen?
Inklappen

De kosten zijn te lezen op de website van Justis.


Wat kost het wijzigen van mijn voornaam of achternaam?
Inklappen

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Uw sportvereniging moet gevestigd zijn in de gemeente Bergen en aangesloten zijn bij de sportraad BES.


Wat moet ik doen om een bijdrage te krijgen voor sportactiviteiten?
Inklappen

Tarieven voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk:

 • In het gemeentehuis op maandag en woensdag van 9.00 tot 9.15 uur: gratis
 • In het gemeentehuis op overige dagen van 9.00 tot 9.15 uur: € 406,90
 • Op een vaste of vrije locatie: € 406,90
 • Het op verzoek benoemen van een trouwambtenaar: € 29,70
 • Een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of partnerschap in het gemeentehuis: € 16,20
 • Trouw-/partnerschapsboekje: € 16,20 (plastic omslag) of € 32,40 (leren omslag)

Wat zijn de kosten van de omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Inklappen

Zo vraagt u de verklaring aan:

 • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente.
 • U heeft nodig, van u en uw partner:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een uittreksel van de basisregistratie personen, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat
  • als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte

Welke gegevens heeft de gemeente van ons nodig voor een verklaring om te trouwen in het buitenland?
Inklappen

Urnentuin
Op de begraafplaatsen is een urnentuin of urnenmuur ingericht voor het bijzetten van asbussen. Daarnaast is het mogelijk dat een asbus wordt bijgezet in een particulier graf.

Begraafplaatsen

 • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-22 39 43 93)

Wie vraagt de vergunning voor een grafsteen aan?
Inklappen

Ja, ook als je gaat samenwonen moet je dit doorgeven. Verhuizen jullie allebei? Dan moeten jullie apart de verhuizing doorgeven.


 • U bent verplicht uw nieuwe adres binnen vijf werkdagen na de verhuizing door te geven aan de gemeente waar u woont.

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Wij gaan samenwonen. Moeten we dit doorgeven aan de gemeente?
Inklappen

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

Woont u in het buitenland en wilt u daar trouwen? Uw laatste woongemeente in Nederland kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welk precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.


Wij willen trouwen in het buitenland. Moeten we daar iets voor regelen?
Inklappen

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aan te vragen zijn onder andere:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

Wij willen trouwen in het buitenland, zijn er voorwaarden om een verklaring van de gemeente te krijgen?
Inklappen

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.


Wij wonen in het buitenland maar willen in Nederland trouwen, kan dat?
Inklappen

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.


Wij zijn getrouwd in het buitenland, moeten we dat in Nederland ook ergens doorgeven?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Waar registreer ik ons huwelijk?
Inklappen

De voorwaarden om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren zijn onder andere:

 • De huwelijksakte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
 • De huwelijksakte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel.
 • U trouwt niet om uw partner of uzelf aan een verblijfsvergunning te helpen. De gemeente vraagt u dat in een verklaring (Verklaring inschrijving huwelijk) te zetten, als:
  • u of uw partner (of beiden) niet Nederlands zijn,
  • u of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van een land in de Europese Unie hebben,
  • u of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebben,
  • u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.

Wij zijn getrouwd in het buitenland. Wat zijn de voorwaarden om ons huwelijk te registreren?
Inklappen

Zo laat u uw buitenlandse huwelijk registreren in Nederland:

 • U registreert uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U heeft nodig:
  • de originele huwelijksakte met legalisatie of apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel uw verklaring dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen voor u of uw partner (Verklaring inschrijving huwelijk).

Als u in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, hebt u hiervan een buitenlandse akte. Nederlanders kunnen deze akten laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.


Wij zijn getrouwd in het buitenland. Welke gegevens heeft de gemeente nodig voor de registratie?
Inklappen

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 13,20. Dit bedrag wordt aan de balie bij voorkeur per pin betaald.


Zijn er kosten verbonden aan de aangifte van mijn kind?