Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Financiële regeling voor een monument aanvragen

Er zijn in gemeente Bergen ongeveer 260 beschermde monumenten. Er zijn verschillende soorten monumenten. Wij houden een register bij van alle beschermde monumenten.

Soorten momumenten

  • Gemeentelijke monumenten
  • Provinciale monumenten
  • Rijksmonumenten

Subsidie voor gemeentelijke monumenten
Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en van plan werkzaamheden uit te voeren om dit monument te onderhouden? Dan kunt u daar een bijdrage van de gemeente voor ontvangen.

Provinciale monumenten
Vergunningen of andere vragen: u kunt terecht bij de gemeente.
Financiële bijstand: u kunt terecht bij de provincie Noord-Holland.

Rijksmonumenten
Vergunningen of ondersteuning: u kunt terecht bij de gemeente.
Financiële regelingen: u kunt terecht bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Beschermde Dorpsgezichten
Er zijn in gemeente Bergen drie Beschermde Dorpsgezichten die door de rijksoverheid zijn aangewezen:

  • Bergen Centrum
  • Meerwijk te Bergen
  • Slotkwartier in Egmond aan den Hoef

In de bestemmingsplannen zijn speciale regels opgenomen om het beschermde dorpsgezicht intact te houden.

Regelen

Vergunningaanvragen
Voor wijzigingen anders dan onderhoud aan alle drie typen monumenten vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

  • De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert maandelijks op deze aanvragen.
  • Dit geldt overigens ook voor wijzigingen aan panden in een Beschermd Dorpsgezicht.

Subsidie
Hieronder vindt u de formulieren waarmee u de subsidie kunt aanvragen.

Vragen
Hebt u vragen? Stel ze aan Boukje Detmar via e-mailadres boukjedetmar@debuch.nl