Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Inkomstenverklaring

Ontvangt u van de gemeente een uitkering volgens de Participatiewet of IOAW/IOAZ? Dan stuurde u tot voor kort elke maand een Rechtmatigheidsformulier (ROF-je) naar de gemeente. Dit is veranderd vanaf 1 juni.

Het rechtmatigheidsformulier is afgeschaft en vervangen door drie formulieren: de inkomstenverklaring, het wijzigingsformulier en het statusformulier. Hieronder leest u meer over de inkomstenverklaring.

Inkomstenverklaring: maandelijks, alleen bij inkomen
Ontvangt u naast de uitkering die u van de gemeente ontvangt nog inkomen, dan sturen wij u elke maand een inkomstenverklaring toe. Als u de inkomstenverklaring ontvangt, moet u deze invullen en naar ons terugsturen vóór de inleverdatum die erop staat. Alleen dan kunnen wij de uitkering aan u betalen.

Geen inkomen?
Als u geen inkomen hebt, ontvangt u geen inkomstenverklaring. U hoeft dan dus niet maandelijks een formulier in te vullen. Ook als u iedere maand een vaste uitkering krijgt van bepaalde instanties, zoals een WIA uitkering, kunnen wij ervoor kiezen om u geen inkomstenverklaring op te sturen. Dit bespaart u en ons werk. Mocht u in de toekomst naast uw uitkering toch inkomsten krijgen, dan moet u dat aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.