Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Urgentieverklaring huurwoning aanvragen

U kunt een urgentieverklaring aanvragen, als u dringend op zoek bent naar andere woonruimte. Deze verklaring is er alleen voor noodgevallen. Iedere hulpvraag wordt getoetst aan de huisvestingsverordening 2015.

In een aantal situaties komt u in principe niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Dit geldt in de volgende situaties. 

problemen met de woning:

 • ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning;
 • slecht onderhouden woning;
 • problemen met tuinonderhoud, het huishouden, en het onderhoud van de woing vanwege slechte gezondheid;
 • vrijwillige verkoop van de eigen woning;
 • huuropzegging door de verhuurder;
 • onderhuur of een tijdelijk huurcontact.

problemen met de woonomgeving:

 • conflicht met de buren;
 • lawaaioverlast van de directe omgeving;
 • achteruitgang van de buurt.

gezinsproblemen:

 • inwonend met of zonder kinderen;
 • zwangerschap
 • echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen;
 • slechte ouder-kind relatie
 • wanneer men de partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland wil laten overkomen.

overige problemen:

 • geen eigen woning of dakloos;
 • werk in de regio aanvaard;
 • vanuit het buitenland teruggekeerd;
 • wanneer men reeds gedurende lange periode op woonruimte wacht;
 • financiele problemen;
 • het verlenen of ontvangen van mantelzorg.

Dit staat in de huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015.

Wilt u meer informatie over het zoeken van een sociale huurwoning? Kijk dan bij woningzoekende, inschrijven.

Regelen

U neemt contact op met het Sociaal Team . U heeft nodig bij de aanvraag:

 • een inschrijvingsbewijs dat aantoont dat u op zoek bent naar een woning
 • een schriftelijke verklaring waarom u de aanvraag doet (bijvoorbeeld een verklaring van arts of psycholoog)

Voorwaarden

De voorwaarden om een urgentieverklaring aan te vragen zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U bent Nederlander.
 • U heeft geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, tbs of schulden.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende.
 • U woont niet in een tijdelijke huurwoning.

Bijzonderheden

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.