Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt in 2018:
€ 378 voor een alleenstaande;
€ 481 voor een alleenstaande ouder;
€ 534 voor gehuwden.

 

Regelen

Op het aanvraagformulier leest u welke bewijsstukken u met uw aaanvraag mee moet sturen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Uw inkomen is niet te hoog (niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm).
  • U voldoet aan de overige voorwaarde voor het recht op bijstand.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.