Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar een oplossing als u extra hulp nodig heeft vanwege ouderdom, ziekte of een beperking. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, aanpassingen in huis, vervoersmiddelen en hulp bij sociale contacten.

Regelen

U hebt een hulpvraag over wonen, welzijn en/of zorg?

  1. Neemt u dan contact op met het sociaal team
  2. Uw vraag wordt daarna uitgezet bij één van de Wmo-consulenten binnen het Sociaal Team Egmond, Bergen of Schoorl. De consulent neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek of voor het beantwoorden van uw vraag (als dat telefonisch mogelijk is).

Gespreksverslag
Van het gesprek wordt een verslag (het ondersteuningsplan) opgesteld. U krijgt hiervan een exemplaar thuisgestuurd. In het gespreksverslag is vastgelegd wat u met de consulent heeft besproken en wat eventuele vervolgacties (kunnen) zijn.

Volgt er uit het gesprek een aanvraag, dan is het verslag, het ondersteuningsplan, een onderdeel van uw aanvraag.

Na ontvangst van het aanvraagformulier / het ondertekende ondersteuningsplan en andere (eventueel) belangrijke stukken wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

Wij streven er naar om u binnen 5 werkdagen nadat u contact heeft opgenomen met ons Klantcontactcentrum te informeren over de vervolgstappen.

Kosten

Houdt u er rekening mee dat de gemeente Bergen voor veel voorzieningen een eigen bijdrage / eigen aandeel oplegt.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Er geldt een minimale eigen bijdrage, die jaarlijks geindexeerd wordt. Dit bedrag kan dus oplopen afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken. U krijgt dan een inschatting van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Mensen met een minimum inkomen, die deze eigen bijdrage echt niet kunnen betalen, kunnen hier bijzondere bijstand voor aanvragen. Kijkt u voor meer informatie in ons digitale loket bij het onderwerp bijzondere bijstand.