Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

 

Regelen

De gemeente heeft onder andere de volgende gegevens van u nodig:

  • aanvraagformulier voor een uitkering volledig ingevuld en ondertekend
  • recente bankafschriften
  • een bewijs van schulden (voor zover van toepassing)
  • inkomstenspecificaties (voor zover van toepassing)

De consulent die uw aanvraag in behandeling neemt informeert u over de bewijsstukken die u moet overleggen.

Voorwaarden

De consulent van het Sociaal Team beoordeelt of u in aanmerking komt voor een voorschot.

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot op de bijstandsuitkering zijn:

  • U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door bankafschriften of een bewijs van uw schulden.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. U kunt de provincie vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.