Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens.

Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen.

Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan. Kijk ook bij: Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek.

Regelen

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

 • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
 • Vul uw gegevens in.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Kosten

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Termijn

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.