Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderaar voor inschakelen. U moet altijd een sloopmelding doen.

Regelen

Zelf asbest verwijderen
U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming heeft van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

De gemeente adviseert u om:

  • Het asbesthoudende materiaal niet te beschadigen door het te breken of erin te boren. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
  • Het asbesthoudende materiaal nat te spuiten en beschermende kleding te dragen.

Asbest afvoeren
Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape.

Asbest laten verwijderen
Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen én een sloopmelding doen. 

Subsidieregeling asbestdaken
Vanaf 2024 mogen particulieren en bedrijven geen asbestdaken meer hebben. Om dit te bereiken, heeft de Rijksoverheid een subsidieregeling opgezet. Hier kunt u gebruik van maken als u een asbestdak heeft van meer dan 35m2.

Meer informatie
Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.