Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Subsidie aanvragen voor maatschappelijke zorg

De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning voor specifieke doelgroepen en begeleiding van kwetsbare burgers.

Regelen

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan.

  • Een jaarsubsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.
  • U vraagt de incidentele subsidie minimaal 3 maanden van tevoren aan.
    • Dit betekent dat u op het moment van aanvragen van de subsidie nog niet gestart mag zijn met de uitvoering van de activiteiten waarvoor u een subsidie aanvraagt.

Het budget voor subsidie is beperkt. Er wordt gekeken naar projecten die voldoen aan de formele en inhoudelijke criteria. Deze staan omschreven in de beleidsregels. Als het subsidiebudget overschreden wordt, wordt een selectie gemaakt via een puntensysteem.

 

Voorwaarden

De gemeentelijke subsidieverordening en de beleidsregels bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Termijn

  • De gemeente neemt binnen vijf maanden een beslissing over uw aanvraag voor een jaarsubsidie.
  • De gemeente neemt binnen drie maanden een beslissing over uw aanvraag voor een incidentele subsidie.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.