Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Regelen

Bewijs van in leven zijn aanvragen
U kunt een bewijs van in leven aanvragen met uw DigiD, behalve als deze voor uw pensioen is bedoeld. In dat geval kunt u het uittreksel aan de balie in het gemeentehuis aanvragen. Vergeet niet om dan de brief van het pensioenfonds mee te nemen.

Meteen een aanvraag doen

Kosten

  • Een bewijs van in leven zijn (uittreksel basisregistratie personen) kost online € 5,- en via de balie € 13,20.
  • Een attestatie de vita (uittreksel burgerlijke stand) kost via de balie € 13,20.

Het uittreksel is gratis als u van uw pensioenfonds een brief heeft, waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft.

Termijn

Online aanvraag:
Het bewijs van in leven zijn ontvangt u per post. 

Aanvraag via de balie:
U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.