Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Reizen met kinderen

Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is.

Andere achternaam
Hebt u een andere achternaam dan uw kind? En gaat u alleen met uw kind op reis? Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee of u de ouder of de voogd bent. U kunt ervoor kiezen de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document op te laten opnemen. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole.
Reist u binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen)? Dan is er geen grenscontrole.

Ouderlijk gezag
Er zijn landen die om een verklaring vragen waarin staat dat u echt de ouder of voogd bent. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist. Deze verklaring kan bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte zijn. Maar ook een internationaal uittreksel uit de basisregsitratie personen (BRP).

Reist uw kind met iemand anders naar het buitenland? Bijvoorbeeld een familielid? Er zijn landen die een toestemmingsverklaring van de ouders vragen. Controleer dit bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist.

Vermissing
Is uw paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen? Dan kunt u dit vanaf nu direct melden bij de gemeente. U kunt dan ook gelijk een nieuw document aanvragen en betalen. U hoeft bij een vermissing dus niet eerst naar de politie te gaan.

Regelen

Identiteitskaart of paspoort aanvragen
Een identiteitskaart of paspoort vraagt u aan bij de gemeente. Kijk voor meer informatie bij Paspoort of Identiteitskaart.

Toestemming afgifte reisdocument kind
Als uw kind een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig heeft, dan verlenen ouders of gezaghebbers daar toestemming voor. U gebruikt daar het PDF-formulier 'Toestemming afgifte reisdocument kind' voor. Vergeet niet om bij het inleveren een origineel legitimatiebewijs van beide ouders/gezaghebbenden mee te nemen (geen kopie).

Ouderlijk gezag
Ouders/begeleiders hoeven niet standaard een verklaring bij zich te hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt. Of een verklaring waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Dit kan wel voor een vlottere grenspassage zorgen. Daarom adviseert de marechaussee ouders de volgende documenten mee te nemen:

  • Paspoort en identiteitskaart van het kind;
  • Verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder. Dit kan ook in het Engels;
  • Recent uittreksel gezagsregister;
  • Recent uittreksel BRP van het kind;(kies dan voor 'Uittreksel tbv reizen met kinderen')
  • Kopie van paspoort van toestemminggevende ouder;
  • Eventueel uitspraak over gezag en omgang;
  • Eventueel het ouderschapsplan;
  • Eventueel geboorteakte;
  • Eventueel kopie van retourticket van het kind.

Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole.

 

 

Bijzonderheden