Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Dit staat in het bouwbesluit.

In dat geval moet u ook een omgevingsvergunning (voorheen gebruiksvergunning) aanvragen. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven en deze onherroepelijk is.

Niet in alle gevallen hoeft u een vergunning aan te vragen. Soms is een melding voldoende. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, melding.

Regelen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Voorwaarden

U vraagt een vergunning aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

Termijn

De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U kunt wel een zienswijze of een beroepsschrift indienen. U moet dan binnen 6 weken reageren.