Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Bijstandsuitkering aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Regelen

Een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet of IOAW aanvragen doet u vanaf 1 juni 2018 als volgt:

U bent ouder dan 27 jaar:

 • U meldt zich eerst aan als werkzoekende via werk.nl.
 • U meldt zich bij de gemeente door een afspraak te maken met een consulent van het Sociaal Team van de gemeente. Hiervoor kunt u bellen naar (072) 888 00 00. Het telefonische spreekuur is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.
 • In de eerste afspraak wordt uw situatie met de consulent besproken en legt de consulent u de procedure uit. U krijgt aanvraagformulieren mee om thuis in te vullen.
 • De aanvraagformulieren levert u binnen 5 werkdagen in bij de balie van het gemeentehuis samen met de nodige bewijsstukken.
 • Daarna krijgt u een uitnodiging van het Sociaal Team voor een intakegesprek.

U bent jonger dat 27 jaar:

 • U meldt zich bij het Jongerenloket in Alkmaar. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 in Alkmaar.
 • U krijgt eerst een baanzoekplicht van vier weken, voordat u een bijstandsaanvraag kunt indienen. Informatie hierover krijgt u via het Jongerenloket.

Bericht over de uitkering

Binnen acht weken na het inleveren van de formulieren bij de gemeente, ontvangt u bericht. Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, krijgt u deze in principe toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij de gemeente.

 

 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en deelt u de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan moet u zich aan de regels houden die de gemeente u oplegt.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.