Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Omgevingsvergunning

Wilt u een boom kappen of een woning (ver)bouwen? Dan hebt u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig.

Regelen

Omgevingsvergunning aanvragen
Hieronder leest u hoe u in 4 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt.

Stap 1: Wel of geen vergunning nodig?
Als u gaat bouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u het project alleen maar te melden. Doe hieronder de vergunningcheck via het omgevingsloket.
Doe de vergunningscheck

Stap 2: Check het bestemmingsplan
Bekijk of uw project in het bestemmingsplan past. Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op de website van Ruimtelijke Plannen. Als uw pand op de monumentenlijst staat, hebt u altijd een vergunning nodig.

Stap 3: Conceptaanvraag
Als u een bouwplan hebt en twijfelt of het mag, dan kunt u een conceptaanvraag inleveren. Dat is een verzoek om een plan van te voren op zijn haalbaarheid te laten beoordelen. Het is geen gesprek, maar een beoordeling over uw aangeleverde plannen. (zie het aanvraagformulier hieronder)

Stap 4: Aanvraag indienen
Vraag de officiële vergunning aan via het Omgevingsloket Online. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan hebt u een eHerkenning nodig. 
Online aanvragen

Kosten

Kosten omgevingsvergunning
De kosten voor een omgevingsvergunning en conceptaanvraag staan in de tarieventabel bij de legesverordening. Voor ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van bepaalde factoren. U krijgt achteraf een factuur.

Termijn

Hoe verloopt de procedure?
Hebt u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.
  • Ingewikkelde aanvragen behandelen we binnen 6 maanden. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

Bezwaar

Bij de reguliere procedure:

  • U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure:

  • U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.