Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Onderwijsachterstanden / onderwijsprojecten, subsidies

Let op!

Vraag de subsidie aan voor 1 mei van het komende schooljaar.

Algemene informatie

  • De gemeente geeft subsidie voor projecten die zich richten op het verhelpen en voorkomen van onderwijsachterstanden / onderwijsprojecten.
  • De gemeente geeft subsidie aan scholen in het voortgezet onderwijs voor projecten ter bestrijding van risicogedrag op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (pestgedrag, weerbaarheid, intimidatie, onderlinge interactie).
  • De subsidie kan alleen verstrekt worden aan scholen die gevestigd zijn in de gemeente Bergen.

Regelen

Subsidie aanvragen
De school of het schoolbestuur van het primair onderwijs vraagt de jaarsubsidie bij de gemeente aan voor het komende schooljaar.

Incidentele subsidie
De school of het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs kan een incidentele subsidie aanvragen. Op het moment van aanvragen van de incidentele subsidie, mag u nog niet gestart zijn met de uitvoering van de activiteiten waarvoor u een subsidie aanvraagt.

Contact
Hebt u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met de gemeente via (072) 888 00 00. 

Voorwaarden

De subsidie kan alleen verstrekt worden aan scholen die gevestigd zijn in de gemeente Bergen.

Termijn

  • De gemeente neemt binnen vijf maanden een beslissing over uw aanvraag voor een jaarsubsidie.
  • De gemeente neemt zo snel mogelijk een beslissing over uw aanvraag voor een incidentele subsidie.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.