Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Toerisme- en innovatiefonds

Gelden uit het toerisme- en innovatiefonds worden besteed aan projecten en ook de doorontwikkeling van bestaande projecten die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een economische of toeristische impuls kunnen geven. Daarnaast is het een vereiste dat deze projecten innovatief en onderscheidend zijn.

Projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf, door particulieren, ondernemers of instellingen die tot doel hebben het toeristisch cluster en de economie van de gemeente te versterken.

Maximale bijdrage

  • De maximale bijdrage bedraagt 50% van de investering, met een maximum van € 10.000,-.
  • Het college kan besluiten een lagere of geen bijdrage toe te kennen.

 

 

 

Regelen

Aanvraag
U kunt een aanvraag per e-mail versturen naar info@bergen-nh.nl of schriftelijk inleveren bij de gemeente.
Bij de aavraag stuurt u mee:

  • Een beknopt activiteitenplan met de beoogde opzet en doelstellingen.
  • Een toelichting wat het toevoegt aan het bestaande aanbod in de gemeente.
  • Een begroting van kosten en baten.

De aanvraag moet worden gedaan voor de start van een project. De betrokken partijen moeten een half jaar na uitkering van het bedrag verantwoording af leggen over de voortgang tot realisatie.

 

 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Dijk via e-mailadres info@bergen-nh.nl of telefoonnummer 072-88 80 000.

Voorwaarden

Indien twee jaar na uitbetaling van het bedrag het initiatief niet is gerealiseerd, behoudt het college zich het recht voor het uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.