Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Wateroverlast

Wateroverlast ontstaat door grondwater of hemelwater. Grondwater is water dat in de bodem zit en ontstaat uit regenwater dat in de bodem zakt. Hemelwater is hoofdzakelijk regen en soms hagel of sneeuw. Er is sprake van wateroverlast als u niet meer goed kunt wonen in het huis, Bijvoorbeeld als er schimmelvorming of een te hoge luchtvochtigheid optreedt in de woonkamer met gezondheidsklachten als gevolg of als de houten constructievloer wordt beschadigd.

1. Grondwateroverlast
Oorzaken van grondwateroverlast kunnen zijn:

 • een slecht doorlatende bodem;
 • een lage ligging van een woning;
 • een te diepe kruipruimte;
 • bouwkundige gebreken zoals lekke kelders;
 • weinig oppervlaktewater;
 • een hoog waterpeil in de sloten, et cetera.

2. Regenwateroverlast
In de volgende situaties is de wateroverlast problematisch:

 • als het water gebouwen instroomt;
 • als afvalwater uit het riool op straat loopt;
 • als belangrijke verkeersaders niet meer toegankelijk zijn;
 • en als het verkeer langdurig gehinderd wordt.

Lees de brochure van stichting Rioned voor meer informatie over regen en water op straat.

 

Regelen

1. Grondwateroverlast

 • Bekijk zelf de grondwaterstand

De gemeente Bergen meet de grondwaterstand op veel locacties binnen de gemeente. Deze gegevens gebruikt de gemeente onder andere bij grote onderhoudswerkzaamheden aan het riool.

Bekijk de grondwaterstanden zelf op de kaart van de gemeente Bergen.

 • Maak direct een melding

De gemeente heeft volgens de Waterwet de zorg voor grondwater. Dit betekent dat u bij de gemeente Bergen terecht kunt met vragen over grondwater. Als u wateroverlast heeft, maakt u een melding via Melding Openbare Ruimte.

2. Regenwateroverlast
U kunt regenwateroverlast bijvoorbeeld beperken door:

 • Vang het water van uw dak op in een regenton. Met dat water kunt u bijvoorbeeld de planten water geven.
 • Vang water in uw vijver op, zodat het op uw eigen terrein ‘geborgen’ wordt. U bespaart op deze manier veel drinkwater.