Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Wijzigingsformulier inkomsten

Ontvangt u van de gemeente een uitkering volgens de Participatiewet of IOAW/IOAZ? Dan stuurde u tot voor kort elke maand een Rechtmatigheidsformulier (ROF-je) naar de gemeente. Dit is veranderd vanaf 1 juni.

Het rechtmatigheidsformulier is afgeschaft en vervangen door drie formulieren: de inkomstenverklaring, het wijzigingsformulier en het statusformulier. Hieronder leest u meer over het wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier: bij verandering in uw persoonlijke situatie
Het wijzigingsformulier moet u alleen invullen als er iets verandert in uw situatie. Het gaat daarbij om iedere wijziging die van invloed kan zijn op uw uitkering. Bijvoorbeeld als u een (nieuwe) baan hebt gevonden, als u pensioen gaat ontvangen, als u een erfenis krijgt, als u geld terugkrijgt van de Belastingdienst, als u een auto koopt, als u verhuist of als de samenstelling van uw gezin verandert. Ook vakanties kunt u via dit formulier doorgeven. Als u twijfelt of u een wijziging door moet geven, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Wijziging op tijd doorgeven
Deze veranderingen moet u op tijd doorgeven: altijd binnen een week nadat het is gewijzigd. Heeft u een verandering doorgegeven, dan ontvangt u van de gemeente een nieuw wijzigingsformulier voor de toekomst. U kunt ook via het formulier hieronder wijzigingen doorgeven of een nieuw formulier opvragen bij de gemeente.

Wijziging doorgeven
Onderaan deze pagina kunt u het Wijzigingsformulier downloaden via de link.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.

Regelen