Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Let op!

Via de optieprocedure vraagt u alléén de Nederlandse nationaliteit aan bij de gemeente. Pas als u Nederlander bent geworden, kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Regelen

Zo dient u een optieverzoek in:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Dit is niet nodig als u de nationaliteit van een EU-/EER-land of Zwitserland heeft.
  • een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.
 • Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen.
 • Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen.
 • Daarna wordt u Nederlander.


Uitgevoerd door:
 • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  Tel: 088 043 04 30
  Web: https://ind.nl/organisatie/contact

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND. 


Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure zijn onder andere:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar. 
 • U bent oud-Nederlander. 
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Kosten

 Tarieven naturalisatieprocedure

 • een verzoek voor u alleen kost: € 866,-
 • een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost: € 1.105,-
 • meenaturaliserende minderjarige: € 126,-
 • een verzoek voor een minderjarige die u tegelijkertijd doet (medeopteren) kost: € 21,-

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben. Voor hen gelden de volgende tarieven:

 • een verzoek voor u alleen kost: € 636,-
 • een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost: € 873,-

Tarieven optieprocedure:

 • een verzoek voor u alleen kost: € 184,-
 • een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost: € 314,-
 • een verzoek voor een minderjarige die u tegelijkertijd doet (medeopteren) kost: € 21,-

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.