Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Bijzonder verlof van school aanvragen

Ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Leerlingen vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk. Voor meer informatie over de leerplicht, zie ook het product leerplicht "Leerplicht, volledige of kwalificatieplicht".
Dit betekent dat uw kind op de voorgeschreven tijden de school moet bezoeken. De schoolleiding mag soms bijzonder verlof verlenen

 • Leerplicht
  • Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat ze 5 jaar zijn geworden, tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Dit is de leerplichtperiode.
 • Kwalificatieplicht
  • Kinderen die nog geen MBO2 niveau, HAVO- of VWO diploma hebben zijn na de leerplichtperiode tot hun 18 jaar kwalificatieplichtig.
  • Ze moeten het volledige schoolprogramma op school of de praktijklocatie aanwezig zijn. De schoolleiding mag soms verlof verlenen. In het geval van de kwalificatieplicht gaat uw kind waarschijnlijk minder dan 5 dagen in de week naar school. Dan heeft het recht op minder verlofdagen.
 • Wanneer bijzonder verlof?
  • Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten, viering van ambtsjubileum van vader of moeder, religieuze feestdag.  De leerplichtambtenaar van de woongemeente beslist in overleg met de schooldirecteur over verlof als het meer dan 10 dagen is. Zie hierover “Leerplicht, vrijstelling".
 • Vakantieverlof
  • Een reden voor vakantie verlof kan alleen zijn dat door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders geen gezinsvakantie kan worden gehouden in één van de reguliere schoolvakanties. Onder specifieke aard van het beroep wordt o.a. horecawerkzaamheden of werkzaamheden in de land- en tuinbouw verstaan. Het jaarinkomen moet voor een aanzienlijk deel bestaan uit inkomsten gegenereerd in de schoolvakanties. De directeur van de school beslist over het verlof.

Regelen

U mag geen vakantieverlof voor uw leerplichtig of kwalificatieplichting kind aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar. Het vakantieverlof mag nooit meer zijn dan 10 schooldagen.

Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

 • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
 • U geeft door:
  • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft

U vraagt het verlof - korter dan 10 schooldagen en voor verlof voor 5-jarigen - aan bij de de directeur van de school.
Voor bijzonder verlof - van meer dan 10 schooldagen - kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 
De leerplichtambtenaar overlegt met de directeur van de school.

Wetgeving