Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Subsidie voor sportactiviteiten aanvragen

Let op!

Vraag subsidie voor 1 augustus aan.

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die sportactiviteiten aanbieden. Zet uw organisatie zich bijvoorbeeld in voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor deze activiteiten. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Regelen

Per jeugdlid is er een maximale vergoeding per jaar beschikbaar. Dit bedrag staat op het aanvraagformulier. Voor een vergoeding van zaalhuur voor jeugdleden geldt een andere vergoeding. Deze informatie staat op het aanvraagformulier.

 

 

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Uw sportvereniging moet gevestigd zijn in de gemeente Bergen en aangesloten zijn bij de sportraad BES.

Termijn

  • De gemeente neemt binnen vijf maanden een beslissing over uw aanvraag voor een jaarsubsidie.
  • De gemeente neemt binnen drie maanden een beslissing over uw aanvraag voor een incidentele subsidie.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.