Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Subsidie energiebesparende maatregelen

Eigenaren en bewoners van bestaande woningen in gemeente Bergen kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen zoals zonneboilers, na-isolatie van de woning of HR++ glas. Vanaf 2016 is er ook subsidie beschikbaar voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming en een douche-WTW (warmteterugwin-installatie).

Regelen

Subsidie aanvragen

 1. U vult het aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen zo volledig mogelijk in.
 2. Voeg een offerte of factuur toe.
 3. Wanneer de maatregelen zijn uitgevoerd laat u de installateursverklaring invullen. (deze verklaring is onderdeel van het aanvraagformulier)
 4. U stuurt deze formulieren naar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (adres staat in het formulier), waar dit verder behandeld wordt.

De regeling zelf en de toelichting staan op het tabblad "Bijzonderheden"

Contact
Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de heer Richard Schuijt van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord op telefoonnummer (088) 10 21 300 of mailen naar postbus@rudnhn.nl.

 

Voorwaarden

 • Inwoners kunnen maximaal 15% van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 750,- per woning.
 • Zonneboilers: er is € 600,- subsidie beschikbaar.
 • Groene daken: er is subsidie beschikbaar vanaf tien vierkante meter, met een maximum van € 1.200,-.
 • De regeling eindigt op 31 december 2018 of eerder wanneer het budget op is.
 • Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.
 • U kunt een aanvraag indienen voor maatregelen die zijn genomen na 1 maart 2016.

Bijzonderheden

Termijn

 • Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.