Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Statusformulier inkomen

Ontvangt u van de gemeente een uitkering volgens de Participatiewet of IOAW/IOAZ? Dan stuurde u tot voor kort elke maand een Rechtmatigheidsformulier (ROF-je) naar de gemeente. Dit is veranderd vanaf 1 juni.

Het rechtmatigheidsformulier is afgeschaft en vervangen door drie formulieren: de inkomstenverklaring, het wijzigingsformulier en het statusformulier. Hieronder leest u meer over het statusformulier.

Statusformulier: tweemaal per jaar ter controle
Twee keer per jaar krijgt u van ons een statusformulier. Daarin staan uw gegevens voorgedrukt zoals die bij ons bekend zijn. U hoeft alleen te controleren of deze gegevens juist en volledig zijn. Als dat nodig is, kunt u de gegevens corrigeren en aanvullen en daarna het formulier naar ons terugsturen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team, tel. (072) 888 00 00.