Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvragen

Als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een passagierskaart. Een passagierskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken.

Regelen

Aanvraag via de balie
U neemt het volgende mee voor een aanvraag bij één van de publieksbalies:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs
  • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's

Afspraak maken
U kunt vooraf een afspraak maken , zodat u sneller aan de beurt bent bij de publieksbalies.

Vermissing
Als u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt bent, dan kunt u dit doorgeven via het formulier 'verklaring vermissing gehandicaptenparkeerkaart'.

 

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente. Een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft een medisch onderzoek gehad.
  • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen. 

Kosten

Tarief 2018
Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 37,10.

  • U kunt dit bij een digitale aanvraag via Ideal betalen.
  • U betaalt dit bij een aanvraag via de balie bij voorkeur per pin.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.