Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Klacht over de gemeente indienen

Als u een klacht heeft, dan kunt u eerst contact opnemen met een medewerker van de gemeente om tot een oplossing te komen of om misverstanden recht te zetten.

Bent u niet tevreden of komt u niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen als u vindt dat:

 • u van het kastje naar de muur wordt gestuurd;
 • u niet correct bent behandeld door een medewerker;
 • er niet, te laat of onvoldoende inhoudelijk wordt gereageerd.

Regelen

U kunt uw klacht digitaal indienen.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft


Bezwaar

Als u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht, dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.