Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Afval storten

HVC
Afvalbedrijf HVC verzorgt voor gemeente Bergen de afvalinzameling. Kijk op de website van HVC voor alle informatie over afval in de gemeente. Zoals de afvalkalender, het aanbieden van grof vuil, snoeiafval of een defecte of vermiste rolcontainer.

Afvalbrengstations
Bij de drie afvalbrengstations kunt u huishoudelijk afval inleveren, dat na verkleinen niet in uw rolcontainer past.

Snoeiafval
Per woonhuisaansluiting mag kosteloos 3 maal huishoudelijk restafval en 6 maal tuin- en snoeiafval worden aangeboden. Indien u deze aantallen overschrijdt, dan brengt HVC de kosten voor inzameling en verwerking rechtstreeks bij u in rekening. Kijk bij Voorwaarden voor aanvullende informatie over snoeiafval. 

  • Het grof tuin- en snoeiafval wordt in maart, april, september en oktober na een telefonische melding bij de woning ingezameld. U kunt hiervoor contact opnemen met HVC.

Asbest verwijderen
Kijk voor meer informatie bij asbest verwijderen.

Milieuparkjes
In de dorpskernen zijn op diverse plaatsen milieuparkjes met afvalcontainers te vinden voor verpakkingsglas, papier, plastic en textiel.

Regelen

Overzicht van de milieuparktjes
Alle milieuparktjes in de gemeente

Wilt u informatie over afvalinzameling of hebt u vragen? U kunt HVC bereiken via:

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.