Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Regelen

U kunt de vergunning voor een riool aansluiting downloaden en invullen.

Om een rioolaansluiting aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting

Kosten

Na uw aanvraag ontvangt u een kostenoverzicht. Dit verschilt per situatie en de kosten zijn onder andere afhankelijk van de lengte van het aan te leggen riool, de diepte en het type verharding.