Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Voorwerpen op de openbare weg

U hebt vaak een vergunning nodig voor het plaatsen van een voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger of (reclame)driehoeksborden.

Regelen

U kunt een aanvraag indienen met gebruik van het PDF-aanvraagformulier hieronder.

Zo vraagt u toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U kunt daarna meteen een melding doen of de vergunning aanvragen.

Voorwaarden

In het aanvraagformulier geeft u onder andere aan:

  • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Voor (reclame)driehoeksborden geldt dat dit alleen is toegestaan als:

  • het een evenement betreft dat plaatsvindt in de gemeente Bergen
  • het om een actie van een goed doel gaat
  • landelijke/gemeentelijke verkiezingen

Kosten

De vergunning kost € 88,30. Daarnaast bent u mogelijk precariobelasting verschuldigd.

Termijn

U levert de aanvraag 4 weken voor het daadwerkelijk plaatsen van het voorwerp bij ons in.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.