Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Misschien kunt u niet inburgeren of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen als u niet kunt lezen of schrijven (analfabetisme).

Regelen

Zo vraagt u ontheffing aan voor de inburgeringscursus:

 • U neemt contact op met DUO.

Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u aantoonbaar uw best heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

 • een ingevuld ‘Aanvraagformulier ontheffing inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd’
 • een ingevulde werkgeversverklaring

Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.Uitgevoerd door:
 • DUO - inburgeren

  Tel: (050) 599 96 00
  Web: https://www.inburgeren.nl/footer/Contact-met-DUO.jsp

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.


Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
 • U heeft aantoonbaar uw best gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont, of
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
 • de Nederlandse taal goed spreekt

Kosten

 

 • medisch onderzoek naar psychische of lichamelijke belemmering of verstandelijke handicap: € 240,79
 • aanvraag ontheffing als u voldoende bent ingeburgerd: € 90,-
 • aanvraag ontheffing als u uw best heeft gedaan, maar uw examen niet heeft gehaald: € 150,-