Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Begraven

Een overlijden komt lang niet altijd aangekondigd. Om nabestaanden niet met allerlei vragen achter te laten, is het belangrijk stil te staan bij uw persoonlijke wensen rondom de begrafenis of de crematie. Dit kan door hierover met familie en vrienden te praten of u laat het op papier zetten.

Een begrafenis, urn bijzetting of as verstrooiing kunt u regelen bij de gemeente Bergen nh, de beheerder van deze begraafplaatsen door gebruik te maken van het formulier 'Aanvraagformulier voor een begraving'. Dit formulier staat onder het tabblad 'Regelen'.

Op onze website vindt u verschillende informatie over begraven;

Algemene informatie
Er zijn twee manieren om met lichamen van de overledenen om te gaan: begraven of cremeren. Beide vormen zijn wettelijk geregeld. Een derde mogelijkheid is het lichaam na overlijden geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen aan de wetenschap.

Twee soorten graven

  • Algemeen graf: daar worden meerdere personen van verschillende families in begraven. De termijn van uitgifte van een gemeenschappelijk graf is tien jaar en kan daarna niet verlengd worden.

  • Particulier graf: de rechthebbende heeft de mogelijkheid te bepalen wie er in het graf worden begraven. Vaak zijn dit leden van één familie. De termijn van uitgifte van een particuliergraf is tien, vijftien of twintig jaar. Daarna kunt u het grafrecht telkens met vijf, tien, vijftien of twintig jaar verlengen. 

Graf voor onbepaalde tijd
Een graf dat in het verleden voor onbepaalde tijd is uitgegeven en waarvan ook de onderhoudsbijdrage voor onbepaalde tijd is afgekocht, wordt in stand gehouden zolang de begraafplaats blijft bestaan. Het grafrecht kan vervallen bij ernstige verwaarlozing, het niet repareren/vervangen van het monument of als er bij het overlijden van de rechthebbende binnen een jaar geen nieuwe rechthebbende is gevonden.

Begraafplaatsen in de gemeente Bergen

  • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
  • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg 2 (06- 22 39 43 93)
  • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-22 39 43 93)

Regelen

Begraafplaatsen in de gemeente Bergen

  • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
  • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg 2 (06-22 39 43 93)
  • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-22 39 43 93)

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Kosten

Voor de grafrechten, het onderhoud van de graven en het algemene onderhoud van de begraafplaatsen is een bijdrage verschuldigd. Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht. U kunt dit verlengen met tien jaar.