Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Kunst en Cultuur, subsidies

  • Aanvraag jaarlijke subsidie voor 1-9-2016
  • Aanvraag incidentele subsidie is niet gebonden aan deze datum

Algemene informatie
De gemeente geeft subsidie aan stichtingen en verenigingen die activiteiten aanbieden op het gebied van kunst en cultuur. Zet uw organisatie zich in voor bijvoorbeeld cultuurparticipatie, kunst- en cultuureducatie, kunst in de openbare ruimte, beeldende kunst, podiumkunsten/festivals en/of literauur en media activiteiten, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een subsidie.

Regelen

Subsidie aanvragen
Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan bij de gemeente.

  • Een jaarsubsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.
  • U vraagt de incidentele subsidie minimaal 3 maanden van tevoren aan.
    • Dit betekent dat u op het moment van aanvragen van de subsidie nog niet gestart mag zijn met de uitvoering van de activiteiten waarvoor u een subsidie aanvraagt.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Voorwaarden

De algemene subsidieverordening en de nota Kunst in het Hart bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Wetgeving

Maximale bijdrage

Voor muziekonderwijs en professionele begeleiding gelden maximale bedragen.Termijn

  • De gemeente neemt binnen vijf maanden een beslissing over uw aanvraag voor een jaarsubsidie.
  • De gemeente neemt binnen drie maanden een beslissing over uw aanvraag voor een incidentele subsidie.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.