Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Zorginstellingen (AWBZ) kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Regelen

Digitale aanvraag
U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen met uw DigiD.

Aanvraag via de balie
U neemt het volgende mee voor een aanvraag bij één van de publieksbalies:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs
  • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's

Afspraak maken
U kunt vooraf een afspraak maken, zodat u sneller aan de beurt bent bij de publieksbalies.

Vermissing
Als u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt bent, dan kunt u dit doorgeven via het formulier 'verklaring vermissing gehandicaptenparkeerkaart'.

Kosten

Tarief 2018
Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 37,10.

  • U kunt dit bij een digitale aanvraag via Ideal betalen.
  • U betaalt dit bij een aanvraag via de balie bij voorkeur per pin.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.