Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Gladheidsbestrijding

Ook deze winter staan de mannen van de buitendienst van de gemeente weer paraat om de gladheid te bestrijden. De machines zijn gesmeerd en de dienstroosters liggen klaar. Er zijn afspraken gemaakt met buurgemeenten en het hoogheemraadschap, zodat er geen wegen overgeslagen worden. Er wordt op afgesproken tijden gecontroleerd (heel vroeg en heel laat), om na te gaan of er gestrooid moet worden.

  • Bus- en hoofdroutes
    • Bij gladheid worden de bus- en hoofdroutes als eerste met zout bestrooid en vervolgens de secondaire doorgaande wegen. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.
  • Fietspaden
    • Voor fietspaden is een aparte strooiroute. Als het nodig is, worden deze gelijktijdig met de grote route gestrooid.
  • Woonstraten en trottoirs
    • Woonstraten worden niet gestrooid, behalve straten nabij scholen, verpleeghuizen, parkeerterreinen en winkelcentra.

Niet overal tegelijkertijd
Tijdens een extreem lang aanhoudende winterperiode probeert de buitendienst ook niet doorgaande straten en andere straten begaanbaar te maken. Helaas kan niet overal tegelijkertijd gewerkt worden om alle ongemakken te verhelpen.

U kunt een handje helpen!
Trottoirs worden in principe niet gestrooid. Maar om ongelukken te voorkomen is het fijn als u de stoep voor uw huis en eventueel dat van uw buren begaanbaar maakt. U bent dit overigens verplicht volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Bergen.

Hinder van voertuigen
Doordat de strooivoertuigen breder zijn uitgevoerd ondervindt de chauffeur regelmatig hinder van voertuigen die te ruim of fout geparkeerd staan. Er kan dan onnodige schade ontstaan bij het strooien/ploegen van de rijweg, of het wordt zodanig geblokkeerd dat er geen strooi-/ploegactie mogelijk is.

Regelen

Meldingen over gladheid kunt u digitaal doorgeven.