Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Grafsteen plaatsen

Op het graf van een overledene mag u grafbedekking plaatsen, bijvoorbeeld een gedenkteken (grafsteen, gedenkplaat of monument) of vaste planten. U heeft hiervoor een schriftelijke vergunning van het college nodig.Het plaatsen van het gedenkteken gaat altijd in overleg met de beheerder van de begraafplaats.

Regelen

Onderstaand formulier is een zgn. pdf formaat. U kunt deze downloaden, printen, invullen en inleveren.

Urnentuin
Op de begraafplaatsen is een urnentuin of urnenmuur ingericht voor het bijzetten van asbussen. Daarnaast is het mogelijk dat een asbus wordt bijgezet in een particulier graf.

Begraafplaatsen

 • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen, Kerkedijk 41 S (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee, Voorstraat/Watertorenweg (06-22 39 43 93)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl, Molenweg 6 (06-22 39 43 93)

Voorwaarden

Wanneer u een grafbedekking wilt plaatsen op een graf zijn hier voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Nadere regels begraafplaatsen.

Regels grafbedekking

 • elk monument dient voorzien te zijn van een grafnummer (zie rekening of grafakte) of opvraagbaar bij de beheerder van de begraafplaats. Dit nummer dient duidelijk leesbaar en duurzaam aangebracht te worden aan de rechter achterzijde 15 cm boven het maaiveld op het monument.
 • voor plaatsing is altijd een schriftelijke melding door de steenhouwer/ontwerper aan de begraafplaatsbeheerder vereist. tijdens de plaatsing van monument dient de steenhouwer/ontwerper zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de begraafplaats.
 • op een eigen graf mogen winterharde gewassen en meerjarige planten worden aangebracht, mits deze in volle wasdom niet hoger dan 150 cm worden en de afmetingen van het graf niet worden overschreden. Verboden zijn sterk woekerende planten, zoals klimop en bamboe en planten met stekels en doornen.
 • het college is bevoegd een grafbedekking voor haar rekening en risico tijdelijk weg te nemen, indien dit voor het beheer van de begraafplaats noodzakelijk is.
 • staande grafmonumenten dienen verankerd te zijn op een voetstuk die verwijderbaar of wegneembaar is van de fundatie.
 • de beheerder van de begraafplaats kan plaatsing weigeren indien de teksten of afbeeldingen naar oordeel van de beheerder aanstootgevend of kwetsend zijn.
 • voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, verduurzaamde houtsoorten en gehard glas, met een minimale dikte van 2 cm.

Afmetingen

 • Particulier graf (familiegraf), liggende gedenktekens maximaal 190 x 80 centimeter ( l x b) en staande gedenktekens 80 x 150 centimeter (b x h).
 • Algemeen graf ( gemeentegraf), liggende gedenktekens maximaal 90 x 80 centimeter (l x b) en staande gedenktekens maximaal 80 x 120 centimeter (b x h). Op het voorste gedeelte van de graven zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.
 • Kindergraf, liggende gedenktekens maximaal 160 x 60 centimeter (l x b) en staande gedenktekens 60 x 100 centimeter (b x h).
 • De afmetingen van de voorzetplaten van de urnennissen zijn afhankelijk van het type nis en mogen de afmetingen van de nisruimte niet overschrijden.
 • Gedenktekens op urnenplaatsen, maximaal 60 x 60 x 120 centimeter (l x b x h).

Fundatie

 • Elk monument of grafbedekking dient voorzien te zijn van een deugdelijke fundatie.
 • Openingen in de fundatie mogen de constructie/stevigheid van de fundatie niet aantasten.
 • De fundatie mag de maatvoering van het betreffende graf niet overschrijden

 

 

Kosten

Voor de grafrechten en het algemene onderhoud van de begraafplaatsen is een bijdrage verschuldigd. Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten). U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verlengen.  Meer informatie en kosten vindt u in de Verordening Lijkbezorgingsrechten.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.