Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds
Gemeente Bergen geeft de komende drie jaar extra geld aan het Jeugdsportfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat kinderen toch kunnen sporten. Ook als hun ouders dat niet zelf kunnen betalen.

Meedoen is belangrijk in onze gemeente. Daarom moet ieder kind kunnen sporten. Want sport is namelijk niet alleen goed voor de gezondheid, je leert er ook veel van en je maakt nieuwe vrienden.

Het Jeugdsportfonds betaalt het lidmaatschap van de sportvereniging. In sommige gevallen wordt ook de uitrusting, zoals sportschoenen of een hockeystick betaald. Het maximale bedrag is € 225,- per kind per jaar.

Vergoeding zwemles voor A-diploma
Er is een speciale regeling voor het behalen van het zwemdiploma A bij zwembad De Beeck in Bergen en zwembad Loos in Heiloo. Wanneer ouders de zwemles niet zelf kunnen betalen, zorgt het Jeugdsportfonds ervoor dat kinderen toch hun zwemdiploma kunnen halen.

Meer informatie
Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.jeugdsportfonds.nl.

 

Regelen

Aanvragen
Ouders of verzorgers kunnen niet rechtstreeks geld aanvragen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door iemand die vanuit zijn werk betrokken is bij de opvoeding en verzorging van een kind. Zo een tussenpersoon is bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker.

Ouders die een aanvraag voor hun kind willen indienen kunnen dit met een tussenpersoon bespreken. Vervolgens kan deze tussenpersoon online een aanvraag indienen voor het kind.

Als het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurt, betalen zij de contributie rechtstreeks aan de vereniging. Voor ouders komt er zo geen papierwerk aan te pas.

Vergoeding zwemles
Ook deze subsidie wordt aangevraagd via een intermediair. Het Jeugdsportfonds betaalt rechtstreeks aan het zwembad.

Kosten

Het Jeugdsportfonds betaalt het lidmaatschap van de sportvereniging. In sommige gevallen wordt ook de uitrusting, zoals sportschoenen of een hockeystick betaald.

Bijzonderheden