Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Leerlingenvervoer aanvragen

Let op!

Als uw kind in het schooljaar 2016/2017 in aanmerking kwam voor leerlingenvervoer, dan wordt u of bent u inmiddels door ons benaderd met een brief. In de brief staat hoe en wanneer u een aanvraag kunt indienen voor het schooljaar 2017/2018. Aanvragen voor het schooljaar 2017/2018 kunt u digitaal indienen.

U vraagt een vergoeding voor leerlingenvervoer voor schooljaar 2017-2018 aan voor 1 augustus.

Algemene informatie
Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor het speciale basisonderwijs of het speciale voortgezet onderwijs en niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • een vergoeding voor een fiets of openbaar vervoer;
  • de gemeente zorgt voor aangepast vervoer met een bus of taxi.

Begeleiding nodig bij zelfstandig reizen?
Als uw kind zelfstandig wil (leren) reizen en hierbij geholpen wil worden, kan het project ‘MEE / Op weg’ helpen. Wilt u meer hierover weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering via e-mail: meeopweg@meenwh.nl of telefoonnummer: 088-00 75 000.

Regelen

Voorwaarden

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

Let op! De afstand tussen uw woning en de school moet meer dan 6 kilometer (primair onderwijs) en 12 kilometer (voortgezet onderwijs) zijn.

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Termijn

U dient de aanvraag in vóór 1 augustus. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken ons besluit (in een ‘beschikking’). Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Van aanvragen die na 1 augustus worden gedaan kunnen we niet garanderen dat u een besluit krijgt vóór de start van het schooljaar.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.