Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Leerlingenvervoer aanvragen

Let op!

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit kan de gemeente doen door:

 • een vergoeding te geven voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • een fietsvergoeding te geven;
 • een vergoeding te geven voor het openbaar vervoer, of;
 • het vervoer zelf te verzorgen door de inzet van een taxibusje (aangepast vervoer).

 Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente u om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project ‘MEE / Op weg’ iets voor u. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: meeopweg@meewering.nl; tel.: 088 00 75 000; of ga naar www.meewering.nl/meeopweg

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers van Forseti, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. (073) 523 10 63, e-mail buch.llv@forseti.nl

 

 

Regelen

Voor het aanvragen van een vorm van leerlingenvervoer gebruikt u het digitale formulier (zie de link hierboven). U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

 • burgerservicenummer van uw kind;
 • IBAN-bankrekeningnummer;
 • inkomensverklaring (loonstrookje / IB60 formulier);
 • adres van de school;
 • reisduur (met openbaar vervoer);
 • afstand van de woning naar de school;

Digitaal leerlingenvervoer aanvragen

Voorwaarden

Om te kijken of uw kind in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer zijn de volgende punten van belang:

 • de afstand tussen uw woning en de school moet meer zijn dan 6 kilometer (basis onderwijs) of 12 kilometer (voortgezet onderwijs);
 • de enkele (bijv. de heenreis) reistijd met het openbaar vervoer;
 • de mogelijkheden van het kind;

 

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Termijn

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers van Forseti, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. (073) 523 10 63, e-mail buch.llv@forseti.nlDient u de aanvraag vóór 1 juni 2018 in dan ontvangt u vóór aanvang van het nieuwe schooljaar uw beschikking. Dit is een besluit op uw aanvraag. Als u de aanvraag later indient, kunnen we u niet garanderen dat het vervoer bij aanvang van het nieuwe schooljaar geregeld is. Het kan dan voorkomen dat u uw kind de eerste weken zelf moet vervoeren.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.