Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Spreekrecht commissievergadering

Aan het begin van de commissievergadering is maximaal 15 minuten ingeruimd voor spreekrecht over zaken die niet op de vergaderagenda staan, maar die wel vallen binnen het werkgebied van de gemeenteraad. Ook bestaat de mogelijkheid om bij een agendapunt het woord te voeren.

Wie van dit spreekrecht gebruik wil maken krijgt gedurende 5 minuten de gelegenheid dit te doen. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter bepaalt de volgorde van spreken.

 Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 

Regelen

Wie gebruik wil maken van het spreekrecht kan dit via het digitale formulier melden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering.


Voorwaarden

Wie gebruik wil maken van het spreekrecht kan dit via het digitale formulier melden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering.