Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander. Zo kan iemand op uw naam spullen kopen en niet betalen. Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. Bij de aanpak hebben overheid, bedrijfsleven en burgers een rol. Zo werken overheidsdiensten steeds vaker samen om identiteitsfraude op te sporen. Burgers moeten terughoudend zijn met de uitwisseling van persoonsgegevens.

Gevolgen identiteitsfraude
Wanneer vanaf de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) valse gegevens worden gebruikt, kan dat vergaande gevolgen hebben. Deze persoon kan namelijk een sociale uitkering, een rijbewijs en/of een paspoort aanvragen op basis van de onjuiste of vervalste gegevens. Deze persoon krijgt bij inschrijving in de BRP een Burgerservicenummer waarmee hij onder een valse identiteit in Nederland kan werken. Onder deze identiteit kan hij ook bij iedere bank en/of financiële instelling een lening afsluiten.

Inzet ID-Scanner
Gemeente Bergen (NH) zet zich actief in om identiteitsfraude te voorkomen. Medewerkers van de publieksbalie gebruiken een scanner die controleert of een identiteitsbewijs echt is.

Regelen

Voorkom zelf identiteitsfraude
Er zijn mensen die misbruik maken van kopieën van identiteitsbewijzen. Ga dit misbruik tegen door niet zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs af te geven aan een organisatie.

App downloaden
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een app uit waarmee mensen met hun smartphone gemakkelijk een veilige kopie van hun identiteitsbewijs kunnen maken. Kijk hier voor meer informatie over de app.

Hebt u geen smartphone? Dan kunt u op de volgende manier misbruik met een kopie van uw identiteitsbewijs tegengaan:

  1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
  2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels etc. hebben dit nummer niet nodig.
  3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.

Fraude melden
Denkt u dat iemand misbruik wil maken van uw identiteit? Of bent u al slachtoffer geworden van identiteitsfraude? Doe dan meteen aangifte bij de politie. U heeft het proces-verbaal van de politie nodig om bij de gemeente een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen. Meld de fraude ook via het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).