Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Herbegraven of alsnog cremeren

Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen.

Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen.

Regelen

 

Voorwaarden

De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

Kosten

Voor de grafrechten en het algemene onderhoud van de begraafplaatsen is een bijdrage verschuldigd. Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten). U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verleningen. Meer informatie en kosten vindt u in de Verordening Lijkbezorgingsrechten.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.