Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Rioolonderhoud

Wanneer uw riolering is verstopt, lokaliseert u eerst waar de verstopping zich bevindt. Zit het in het gedeelte van de gemeente of op uw eigen terrein? Dit kunt u zien door het erfscheidingsputje - dat op uw eigen terrein vlak voor de erfgrens ligt - open te maken.

Staat het putje vol?
In dat geval bevindt de verstopping zich op gemeentegrond en zorgt de gemeente ervoor dat hij wordt verholpen. Hiervoor belt u naar ons algemene telefoonnummer (072) 88 80 000. U mag niet zelf een ontstoppingsbedrijf bellen en de rekening naar de gemeente sturen.

De gemeente brengt alleen kosten in rekening als de verstopping door de gebruiker is veroorzaakt, bijvoorbeeld door zware vetafzetting of door zaken die niet in een riool thuishoren.

Staat het putje leeg?
Dan bevindt de verstopping zich op uw eigen erf en moet u zelf ontstoppen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Waar zit het erfscheidingsputje?
Wanneer u het erfscheidingsputje niet kunt vinden dan kunt u zich als huurder wenden tot de eigenaar van de woning. Huiseigenaren vragen bij de gemeente een plattegrondje op waar de plaats van het putje op staat aangegeven. Het kan voorkomen dat de gemeente dit plattegrondje van uw adres niet heeft. In dat geval biedt de architect of aannemer die het huis heeft gebouwd misschien een oplossing.

Synoniemen:
beheer rioolonderhouden rioolstelsel

Regelen

Bij klachten over stank, rioolverstopping en verzakking van de weg kunt u contact opnemen met de gemeente.

Dit kan via het algemene telefoonnummer (072) 88 80 000

Wetgeving