Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Melding Openbare Ruimte

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. De openbare ruimte bestaat uit plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn zoals pleinen, wegen en parken. Hebt u een opmerking of ziet u iets dat niet in orde is? Maak dan een melding zodat de gemeente het kan herstellen of verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • kapotte lantaarnpaal;
 • schade aan straten/stoepen/drempels;
 • kapot speeltoestel of bankje;
 • stankoverlast uit het riool of sloot/vijver;
 • openbaar groen dat gevaar oplevert voor het verkeer.

Meteen een melding doen

Overlast zoals hondenpoep of fout parkeren
Om de omgeving schoon, veilig en leefbaar te houden, zet de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in. Overlast van bijvoorbeeld hondenpoep, fout parkeren, het dumpen van afval of het lang parkeren van caravans meldt u bij de BOA’s via administratieVTH@debuch.nl

Meldingen over het milieu
Meldingen over het milieu (geluid, asbest, stank, roet, rook, bodem e.d.) maakt u op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Regelen

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen