Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. 

Een naturalisatieverzoek dient u in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? U wordt uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. U krijgt dan het naturalisatiebesluit.

Regelen

Zo dient u een naturalisatieverzoek in:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw geldige verblijfsdocument
  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.

De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.Uitgevoerd door:
 • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  Tel: 088 043 04 30
  Web: https://ind.nl/organisatie/contact

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND. 


Voorwaarden

De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Kosten

Tarieven naturalisatieprocedure

 • een verzoek voor u alleen kost: € 866,-
 • een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost: € 1.105,-
 • meenaturaliserende minderjarige: € 128,-
 • een verzoek voor een minderjarige die u tegelijkertijd doet (medeopteren) kost: € 21,-

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben. Voor hen gelden de volgende tarieven:

 • een verzoek voor u alleen kost: € 636,-
 • een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost: € 873,-

Tarieven optieprocedure:

 • een verzoek voor u alleen kost: € 184,-
 • een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost: € 314,-
 • een verzoek voor een minderjarige die u tegelijkertijd doet (medeopteren) kost: € 21,-

 

Termijn

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.