Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Gemeentelijke onderscheiding

Een gemeentelijke onderscheiding
U kunt iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding. De gemeente Bergen heeft drie verschillende onderscheidingen: de erepenning, de muzepenning en de sportpenning.

Erepenning
Het Ereburgerschap wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkenning voor zijn of haar inzet voor de gemeente Bergen. Bijvoorbeeld iemand die zich jarenlang op

maatschappelijk gebied in de gemeente heeft ingezet. Of iemand die een uitzonderlijke prestatie leverde om de gemeente positief in het nieuws te brengen. Bij toekenning van het Ereburgerschap krijgt de decorandus een zilveren erepenning.

Muzepenning
Iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de muze (kunst en cultuur) voor de gemeente Bergen, kan in aanmerking komen voor de muzepenning. Dit kan bijvoorbeeld als iemand zich heeft ingezet op het gebied van beeldende kunst, muziek of literatuur. Of iemand heeft op wat voor manier dan ook kunst en cultuur in de gemeente gestimuleerd of mogelijk gemaakt. De decorandus krijgt een bronzen muzepenning.

Sportpenning
De sportpenning wordt toegekend aan de sporter uit de gemeente Bergen die voldoet aan de volgende criteria:

  • de betreffende sport die wordt beoefend moet erkend zijn als topsport bij het NOC/NSF;
  • de sportprestatie die moet zijn geleverd in de hoogste klasse van de sport omvat een eerste plaats tijdens het Nederlands kampioenschap, een eerste, tweede of derde plaats tijdens een Europees kampioenschap, een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen;
  • de prestatie is behaald in het betreffende kalenderjaar.

De decorandus krijgt een verzilverde sportpenning.

 

Regelen

Wilt u iemand voordragen?
Kent u iemand die volgens u in aanmerking kan komen voor de erepenning muzepenning of sportpenning? Vult u dan dit aanvraagformulier in en stuurt u het vervolgens op naar:

Gemeente Bergen
T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 175
1860 AD Bergen

Beoordelen van uw aanvraag
Na ontvangst van uw formulier beoordeelt het college uw aanvraag inzake de erepenning en muzepenning aan de hand van de volgende criteria:

  • de periode waarin de activiteiten zijn verricht (is langdurig);
  • het doorzettingsvermogen (de mate van inspanning) van de persoon;
  • de stimulerende uitstraling van de persoon naar anderen;
  • de maatschappelijke herkenbaarheid van de activiteit;
  • de wijze waarop geprobeerd is het doel te bereiken.

Inzake de sportpenning beoordeelt het college op basis van de genoemde criteria onder het kopje sportpenning. Een onderzoek in de justitiële- en politiegegevens kan onderdeel zijn van de beoordeling.

Toekennen van de onderscheiding
Na de beoordeling krijgt u bericht van het college van burgemeester en wethouders. Is er besloten om de onderscheiding toe te kennen aan de voorgedragen persoon, dan zorgt het college voor de uitreiking van de onderscheiding. 

De uitreiking
Als aanvrager regelt u de locatie, het moment van de uitreiking en de uitnodiging aan genodigden. Ook zorgt u ervoor dat de persoon die de onderscheiding krijgt, op de plaats en tijd van de uitreiking aanwezig is.

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het erepenning of de muzepenning, hoeft die persoon niet in de gemeente Bergen te wonen. Uiteraard heeft de motivatie, waarom hij of zij in aanmerking zou komen voor de onderscheiding, wél met de gemeente te maken.

Voor de sportpenning geldt wel dat de persoon in de gemeente Bergen moet wonen.